Maila Karimatul Masfufah | MBKM Alma Ata 2022

Maila Karimatul Masfufah | MBKM Alma Ata 2022

Nama : Maila Karimatul Masfufah

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Mitra : PT DWI INTI PUTRA

Posisi : 21st Century Educator

13 Desember 2022